In gesprek met – Jasper Horsthuis

Het scheidingsproces wordt vaak onderschat. Tijdens dit proces komen er veel partijen samen. De afwikkeling van een scheiding omvat ook veel financiële en fiscale aspecten. In dit interview gaat Jasper Horsthuis van de Scheidingsdeskundige hier dieper op in.

Traditionele scheidingsbegeleiders volstaan niet helemaal

In 2010 startte Jasper Horsthuis een onderzoek naar de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland. Uit het onderzoek kon hij een belangrijke conclusie trekken. “Veel traditionele scheidingsbegeleiders, zoals advocaten en mediators, hebben onvoldoende kennis in huis om hun cliënten goed te kunnen helpen bij de afwikkeling van hun scheiding. Dit vond ik verontrustend omdat heel veel onderdelen van een scheiding gaan over financiële en fiscale aspecten”. Jasper Horsthuis is van mening dat er altijd financiële deskundigheid aanwezig dient te zijn. “Vanuit deze gedachte heb ik de Scheidingsdeskundige opgericht.”

“Veel traditionele scheidingsbegeleiders, zoals advocaten en mediators, hebben onvoldoende kennis in huis om hun cliënten goed te kunnen helpen bij de afwikkeling van hun scheiding.”

Onderscheidend in het scheidingsproces 

De Scheidingsdeskundige is een kenniscentrum op het gebied van het scheidingsproces. Zij richten zich hiermee op verschillende professionals; financieel adviseurs, mediators en juristen. “We verzorgen diverse opleidingen en bieden praktijkondersteuning. Onze 9-daagse opleiding ‘Financieel Echtscheidingsadviseur’ brengt een financieel adviseur naar het niveau waarop, hij of zij gesprekspartner wordt voor de cliënt die gaat scheiden. Maar ook voor advocaten, mediators en accountants.”

Naast de opleiding biedt de Scheidingsdeskundige ook diverse cursussen aan. De onderwerpen die hierin aan bod komen, staan altijd in relatie tot het scheidingsproces. “Doordat wij in deze niche gespecialiseerd zijn, onderscheiden wij ons van andere opleiders. Wij ademen het scheidingsproces,” vertelt Jasper enthousiast.

Op dit moment wordt er aan 75 verschillende soorten professionals permanente praktijkondersteuning gegeven. De ondersteuning bestaat uit een kennisbibliotheek met hoogwaardige (model)documenten, een juridisch- en fiscaal adviesbureau om te sparren over praktijkvraagstukken, nieuwsartikelen voor Permanent Actueel en kwartaalbijeenkomsten waar kennis wordt gedeeld maar ook ruimte voor netwerken is.

Een belangrijke rol voor hypotheekadviseurs

Hypotheekadviseurs hebben een belangrijke rol in het scheidingsproces. “Die rol zie ik vanuit twee perspectieven.” Als eerst komt een cliënt in contact met een adviseur voor een hypotheekaanvraag. De hypotheekadviseur helpt met het maken van financiële keuzes. Er worden verschillende risico’s in kaart gebracht, waarvan de meest welbekende; overlijden en arbeidsongeschiktheid. “Het risico op een scheiding blijft vaak onderbelicht. Dat is vreemd, omdat gemiddeld één op de drie stellen met een scheiding wordt geconfronteerd. Ik zou financieel adviseurs willen oproepen om dit risico op de agenda te zetten.”

Het andere moment waarop de rol van een adviseur van belang is, is het moment wanneer men gaat scheiden. Daarbij wordt vaak alleen gedacht aan behoud van de woning, het omzetten van de hypotheek en het regelen van een hoofdelijk ontslag. Maar er is meer. “Een hypotheekadviseur die alle onderdelen van het scheidingsproces met elkaar in verband brengt, kan het verschil maken.” Met een overkoepelend inzicht, is soms meer mogelijk. Jasper Horsthuis ziet in de praktijk nog te vaak voorkomen, dat aan bepaalde oplossingsrichtingen niet wordt gedacht. Een gemiste kans. Overigens ziet hij wel een trend ontstaan: “Steeds meer financieel adviseurs gaan het belang van deskundigheid op het gebied van scheiden inzien. Bij veel kantoren is een interne specialist aangewezen. Op deze collega kan worden teruggevallen wanneer het scheiding gerelateerde vragen betreft.”

“Het risico op een scheiding blijft vaak onderbelicht. Dat is vreemd ,omdat gemiddeld één op de drie stellen met een scheiding wordt geconfronteerd.”

Hoe kan een financieel adviseur écht het verschil maken?

“Een goede adviseur zal de nodige bagage moeten hebben om zijn cliënten zorgvuldig te kunnen helpen. Dat maakt het een uitdagend en niet te onderschatten beroep.”

Volgens Jasper zou een financieel adviseur op z’n minst voldoende kennis moeten bezitten over; de scheidingsprocedure (juridisch en procedureel), vermogensafwikkeling, alimentatieregelingen, pensioenafwikkeling in samenhang met woonwensen, overlijden in samenhang met een scheiding en fiscale aandachtspunten.

“Kennis van het scheidingsproces zou in dat kader een mooie en logische specialisatierichting zijn.”

Het scheidingsproces als specialisatierichting 

“De afgelopen jaren heb ik veel hypotheekadviseurs mogen ontmoeten. Het is mij opgevallen dat al deze adviseurs uiteenlopende achtergronden, deskundigheidsgebieden en ambities hebben.”

De groep ‘hypotheekadviseurs’ is daarmee zeer divers. Jasper is van mening dat het aan de ene kant goed is om in de volle breedte financieel advies te kunnen geven, maar anderzijds ook te specialiseren in een richting waar je extra voldoening uit haalt. Waarbij het belangrijk is om te kijken, of deze richting ook aansluit bij de klant. “Kennis van het scheidingsproces zou in dat kader een mooie en logische specialisatierichting zijn.”