In gesprek met – Rob Zwartjens

De ViiZ Inkomensanalyse voor Ondernemers. Wat is hier de toegevoegde waarde van en hoe werkt het? Wij vroegen directeur Rob Zwartjens naar de voordelen van deze analyse. Voor zowel de hypotheekadviseur als de consument.

Zekerheid vooraf en de ondernemer optimaal kunnen adviseren

Deze ViiZ Inkomensanalyse voor Ondernemers heeft twee belangrijke voordelen voor hypotheekadviseurs. Ten eerste willen consumenten zekerheid vooraf. Ze willen weten hoe ver hun financiële mogelijkheden reiken en wat hun maandlasten worden. En vertrouwen erop dat hun hypotheekadviseur hen dat precies kan vertellen. Bij consumenten die in loondienst werken kan dit op basis van een werkgeversverklaring.

“Maar bij ondernemers is dat een heel ander verhaal. Dan praat je over jaarrekeningen en IB-aangiftes, vaak over meerdere jaren. En iedere geldverstrekker heeft weer zijn eigen regels, correcties, uitsluitingen en manier van het berekenen van het zakelijk inkomen. Voor zowel mensen die kort als al lang ondernemer zijn,” vertelt Rob Zwartjens. “Welke adviseur kent al deze regels en is bereid hier uren aan te rekene,n met een aanzienlijke kans op fouten?”

Als antwoord op dit complexe vraagstuk is de ViiZ Inkomensanalyse voor Ondernemers ontwikkeld. Alle toetskaders worden in de analyse meegenomen. De uitkomst is een overzicht van geldverstrekkers waar een ondernemer terecht kan en met welk zakelijk inkomen deze banken rekenen. Zo kun je als hypotheekadviseur ondernemers al in een vroegtijdig stadium extra zekerheid bieden over zijn financiële mogelijkheden.

“Welke adviseur kent al deze regels en is bereid hier uren aan te rekenen, met een aanzienlijke kans op fouten?”

 

Rob Zwartjens vervolgt: “Daarnaast hechten veel onafhankelijke adviseurs waarde aan een extra stukje advieskracht. Bij ondernemers vallen ze toch vaak terug op een zeer selecte groep geldverstrekkers. Soms zelfs maar één. Dan doe je je klant wellicht tekort.”

Met een voorbeeld geeft Rob Zwartjens aan, dat een verschil van € 20.000.- in zakelijk inkomen, een extra leencapaciteit van € 100.000,- kan geven. “Ik ben ervan overtuigd, dat je zonder een goed overzicht van de zakelijke inkomens bij de diverse geldverstrekkers, je jouw klant niet optimaal kunt adviseren.”

Meer uitkomsten dan je als adviseur zelf kunt verkrijgen

Wanneer we vragen welke uitkomsten de adviseur uit de analyse krijgt, waar hij zelf niet eenvoudig achter komt, krijgen we een enthousiast antwoord terug: “Eigenlijk te veel om op te noemen! Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van de overwinst, daar krijgen we veel vragen over. Want het is echt wel wat meer dan 75% van de gemiddelde winst. Dat zijn zeer complexe berekeningen met allerlei correcties en controleberekeningen. En dan het toerekenen van een surplus aan werkkapitaal aan een andere groepsonderneming.”

Maar ook het bandbreedtemodel solvabiliteit. De solvabiliteit wordt door veel banken anders bepaald en er vindt ook nog een trend-controle plaats. Ook benoemt Rob de eenvoudigere zaken, zoals het privégebruik van een auto, welke berekenmethode voor het inkomen wordt toegepast en wat de uitgesloten branches zijn bij de diverse geldverstrekkers. “Dit heeft allemaal direct invloed op het zakelijk inkomen en zo kan ik nog wel even doorgaan,” lacht Rob Zwartjens.

 
 

Daaraan voegt hij nog een aantal voorbeelden toe. De analyse houdt rekening met het recht van vervangen, naast het box 1 inkomen wordt ook het box 2 inkomen mee genomen en neemt de analyse verschuivingen van verhoudingen binnen een BV structuur mee. “We houden overal rekening mee, geen probleem!”

Focus op goede software

“Wat ons geïnspireerd heeft om ViiZ op te richten, was om het vaststellen van het zakelijk inkomen meer objectief te laten plaatsvinden.” Om deze reden heeft ViiZ zich in eerste instantie gefocust op het ontwikkelen van goede software. “Door onze grote mate van automatisering kunnen we sneller en goedkoper leveren. Dat is voor adviseurs belangrijk, want doorlooptijden nemen vooral bij ondernemers, fors toe.”

Ook de AFM heeft aangegeven dat er objectief vastgesteld moet worden, hierdoor ziet Rob Zwartjens veel kansen. “Langzaam maar zeker krijgen we steeds meer waardering.”

“Wat ons geïnspireerd heeft om ViiZ op te richten, was om het vaststellen van het zakelijk inkomen meer objectief te laten plaatsvinden.”

 

Een pilot met kantoren gespecialiseerd in ondernemers

De advieskantoren die aan deze pilot meededen, hoefden geen inkomensvaststelling meer aan te vragen bij een Rekenexpert (Raadhuys, Overviewz, ViiZ). Zij mochten zelf in het ViiZ-systeem het zakelijk inkomen vaststellen, waarbij ViiZ de controle uitvoerde. “Dat scheelt hen natuurlijk kosten maar vooral tijd. Ze konden direct zelf aan de slag. Met de oplopende doorlooptijden is dit natuurlijk erg interessant. Ze waren dan ook zeer enthousiast. We hebben de pilot vorige week geëvalueerd en er komt een vervolg op. Waarschijnlijk kunnen meer kantoren aansluiten. Wie weet kan er zelfs een serviceprovider mee doen. Maar voor alle deelnemers geldt, dat er voldoende specialisme in huis moet zijn. Het zal dus een selecte groep blijven.”

Invloed van de coronacrisis

Ook in dit verhaal is de impact van de coronacrisis goed te merken. Geldverstrekkers letten nu extra op hypotheekaanvragen van ondernemers, in het bijzonder naar ondernemers in bepaalde branches. Hiervoor moeten ondernemers het corona informatieformulier invullen.

“Als service beoordelen wij nu tijdelijk ook het corona informatieformulier bij de inkomensanalyse.”

 

Wanneer een ondernemer ‘ja’ antwoord op de vraag of zijn onderneming financieel wordt getroffen door de coronacrisis, volgen er extra vragen over o.a. toekomst, buffers en overheidssteun. “Wij zijn zelf ook Rekenexpert voor Inkomensvaststellingen bij een aantal geldverstrekkers en weten dus precies hoe we hier mee om moeten gaan. Als service beoordelen wij nu tijdelijk ook het corona informatieformulier bij de inkomensanalyse. Verwachten wij een afslag van een bepaald percentage op het inkomen of een afwijzing, dan vermelden we dat. Zo is ook de inkomensanalyse beter corona-bestendig.”

De zelfstanding ondernemer op de woningmarkt

Voor de ondernemer wordt het er niet makkelijker op. Er zal steeds vaker en dieper op de ondernemer worden ingezoomd. Rob Zwartjens denk dat er misschien vaker tussentijdse cijfers en prognoses moeten worden voorgelegd. Toetskaders zullen worden aangepast en aangescherpt. “Persoonlijk vind ik dat ondernemers die vóór de coronacrisis een goed bedrijf hadden en goede toekomstperspectieven, gewoon moeten worden geaccepteerd indien zij voldoende reserves hebben om de crisis door te komen.”

Aan de andere kant zijn er natuurlijk ondernemers die al in de schulden zaten voor de coronacrisis. “Het heeft weinig zin hen nog verder in de schulden te helpen. Dit onderscheid is vaak lastig te maken, zeker omdat er te weinig objectieve criteria zijn. Ook de nieuwe NHG corona vragen zijn vrij algemeen en subjectief te interpreteren. Dat vind ik geen goede zaak.”

Een blik op de toekomst

De Inkomensvaststelling van ViiZ beperkt zich nu tot een drietal banken, alleen voor hypotheken zonder NHG. “Formeel doen wij alleen de inkomensvaststelling voor NIBC, Tulp en Venn. Maar ook ABN AMRO en BLG Wonen accepteren onze rapporten. Niet de inkomensanalyse, maar een uitgebreid rapport dat bij een inkomensvaststelling hoort. Alleen geldt voor deze twee banken dat zij de aanvraag zelf ook nog beoordelen.”

Rob Zwartjens is met diverse geldverstrekkers in gesprek om het aanbod uit te breiden. Hij hoopt er medio/eind dit jaar een aantal bij te hebben. “Wellicht heb ik snel goed nieuws!” Ook verwacht Rob Zwartjens in de toekomst inkomensvaststellingen voor hypotheken met NHG te mogen uitvoeren. “Bij de volgende tender gaan we zeker meedoen!”