Praktijktip – Is het mogelijk om een overbrugging te vestigen op een woning in het buitenland? 

Los van het acceptatiebeleid is er namelijk ook een technische kwestie. Een overbrugging wordt in de meeste gevallen verstrekt als 2e hypotheek op de te verkopen woning. Een Nederlandse notaris kan geen hypotheek inschrijven op een woning gelegen in een ander land. Binnen de aanbieders waar wij mee samenwerken is er om die reden, geen partij die dit aanbiedt.

Syntrus Achmea vestigt voor een overbrugging geen recht van 2e hypotheek, maar werkt met een positieve/negatieve hypotheekverklaring. Een positieve/negatieve hypotheekverklaring (ook wel “pos/neg” genoemd) is een verklaring waarin de consument verklaart geen hypotheek op zijn woning voor derden te vestigen en op 1e afroep mee te werken aan het vestigen van een recht van hypotheek ten behoeve van de schuldeiser als die dat verlangt. Een herenakkoord dus, waarbij geen inschrijving in het hypotheekregister plaatsvindt. 

In overleg met Syntrus Achmea mogen wij dergelijke situaties voorleggen. Hierbij gelden de volgende spelregels

1. Altijd op voorlegbasis
2. Consument (re)migreert naar Nederland, onderpand is hoofdverblijf
3. Te overbruggen woning is gelegen in België, Duitsland of Frankrijk
4. Te overbruggen woning is verkocht
5. Verkoopcontract in Nederlands, Duits, Frans of Engels

Andere bijzondere overbruggingssituaties

Dit geldt ook voor overbruggingen op woningen die nog meerdere eigenaars hebben (erfenis, broer, zus) of met een bijzondere eigendomssituatie zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning.