Een verhuurhypotheek voor consumenten – deel 1

In een reeks van 3 artikelen, ga ik je op weg helpen met een verhuurhypotheek voor consumenten. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld bij Lloyds Bank, laat ik zien hoe je kunt toetsen of een aanvraag haalbaar is op inkomen en marktwaarde van het onderpand.

Mijn ervaring is, dat een grote groep klanten die naar een verhuurhypotheek vraagt, voor de eerste of de tweede keer een woning koopt om te verhuren. De bank ziet hen als een consument. Dit betekent dat de adviseur moet toetsen of de hypotheek betaalbaar is en blijft.

Eerder heb ik aangegeven dat er een open norm wordt gehanteerd om vast te stellen of een klant wordt gezien als consument. Je zit in veel gevallen goed, wanneer je als vuistregel neemt dat iemand minder dan 5 woningen in Box 3 bezit. Ga je meer specialiseren en komen klanten vaker terug voor een verhuurhypotheek, dan is de klant in veel gevallen een professional. 

In deel 2 en 3 ga ik in op de benodigde uitgangspunten voor het maken van een berekening.   

Met deze hypotheekaanbieders werken wij samen

Hypotheken voor consumenten

  • – Lloyds Bank Verhuurhypotheek 
  • – NIBC Direct Investeringshypotheek
  • – Dynamic Verhuurhypotheek
  • – Woonfonds Woningverhuurhypotheek
  • – Nationale-Nederlanden Verhuurhypotheek

Hypotheken voor professionals

  • – De Nederlandse
  • – Nestr

Hypotheken voor beide

  • – RNHB
  • – ABN AMRO
  • – ING Bank

 

Praktijkvoorbeeld Lloyds Bank Verhuurhypotheek 

De uitgangspunten
– Alleenstaand
– Zelfstandig ondernemer 
– Het, door een rekenexpert, vastgestelde ondernemersinkomen is € 59.562
– De klant heeft een eigen woning en de bruto maandlast van de hypotheek is € 640 
– De koopsom van de woning voor de verhuur is € 180.000
– De bruto huuropbrengst is € 663 per maand
– De netto huuropbrengst (bruto huur minus de door de taxateur vastgestelde exploitatiekosten) is € 493 per maand
– De door de taxateur vastgestelde marktwaarde in verhuurde staat is € 152.000
– De hoofdsom van de verhuurhypotheek is € 114.000 
– De verhuurhypotheek is als volgt samengesteld: een aflossingsvrij deel van € 76.000 en een annuïteiten deel van € 38.000

Rekenvoorbeeld
De hierboven genoemde uitgangspunten neem je over in de rekentool van Lloyds en zie je op het laatste tabblad of de financiering haalbaar is. 

Stap 1: De basisgegevens invullen voor het maken van de berekening
Voor het invullen van onderstaand scherm zijn de volgende gegevens van belang:
– De hoogte en het soort inkomen
– De bruto werkelijke maandlast van de eigen woning, de huurprijs van de te verhuren woning of het drempelbedrag dat Lloyds hanteert voor als de klant inwonend is*.
– De koopsom van de woning voor de verhuur.
– De bruto huuropbrengst per maand. Is deze nog niet bekend dan kun je aan de hand van de puntentelling de indicatieve bruto huur vaststellen.
– De netto huuropbrengst per maand. Is de netto huur nog niet bekend dan houdt Lloyds als vuistregel 70% van de bruto huur aan.
– De marktwaarde in verhuurde staat wordt door de taxateur vastgesteld door de netto huur te delen door het netto rendement dat geldt voor de regio waarin het onderpand is gelegen.

*Indien de klant inwonend is dan wordt getoetst met een last van € 900 per maand.

 

Stap 2: Het samenstellen van de verhuurhypotheek
De hypotheek is maximaal 75% van de marktwaarde in verhuurde staat. En het aflossingsvrije deel mag niet meer bedragen dan 50% van de marktwaarde in verhuurde staat.

 

Stap 3: De uitkomsten van de sneltoets
In het laatste scherm van de sneltoets zie je de uitkomsten en weet je of de gewenste verhuurhypotheek haalbaar is. Of de uitkomst klopt, is afhankelijk van de de uitgangspunten die door de taxateur worden vastgesteld. 

 

Resultaat sneltoets
In het laatste scherm kun je kiezen om de uitkomsten op te slaan als PDF. Dit overzicht kun je in je advies meenemen als onderbouwing voor de betaalbaarheid van de lasten van de verhuurhypotheek.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over dit blogbericht, de rekentool van Lloyds Bank of over verhuurhypotheken in het algemeen? Neem dan met mij, Roel Wonders, of één van onze hypotheekspecialisten contact op: Ron, Luc, Luuk, Joris en Sander.