Hoe gaan geldverstrekkers om met een VvE?

Sinds 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren VvE’s in werking getreden. Elke Vereniging van Eigenaren (VvE) moet jaarlijks verplicht een bedrag reserveren voor onderhoud, verbetering en/of verduurzaming van het gebouw. Deze reservering moet jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw zijn of moet gebaseerd zijn op een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP). Door het invoeren van deze wet zie je dat ook de hypotheekverstrekkers aanvullende eisen aan een VVE stellen. We lichten een aantal voorbeelden uit.

BLG Wonen

Wanneer de onderhoudstoestand van een appartement voldoende is (volgens taxatie) en er geen achterstallig onderhoud wordt vermeld, is het niet nodig om een MJOP of minimale reservering op te vragen indien deze ontbreekt. BLG gaat hierbij uit van het oordeel van de taxateur zoals beschreven in het taxatierapport.

Lloyds Bank

Bij financiering van een appartement moet uit het taxatierapport blijken dat de VvE actief is. Ook moet uit het taxatierapport blijken dat het saldo van het onderhoudsfonds
voldoende is en dat er een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) aanwezig is. 

In geval van een inactieve VvE of als er onvoldoende middelen in het onderhoudsfonds aanwezig zijn, dan kan dit worden voorgelegd en dient het volgende aangeleverd te worden:
• Een kopie polis opstalverzekering
• Inschrijving VvE bij Kamer van Koophandel
• De onderhoudsstaat van het complex
• Saldo in het onderhoudsfonds

Vervolgens bekijkt Lloyds aan de hand van de specifieke situatie of het akkoord is dat het saldo van het onderhoudsfonds onvoldoende is en er geen MJOP aanwezig is. 

Aegon

Wie eigenaar is van een appartement of gesplitste wooneenheid, moet voor het verkrijgen van een hypotheek deelnemen aan een Vereniging van Eigenaren (VvE). Ook wanneer er sprake is van een woning boven een winkel. Veel van die VvE’s leiden een relatief slapend bestaan en komen alleen in beweging bij schade of als onderhoud noodzakelijk is. Een slapende vereniging is voor de acceptatie van een hypotheek geen probleem. Zowel met als zonder NHG. 

ING Bank

Bij ING Bank kun je een inactieve VvE voorleggen. ING Bank beoordeelt op basis van de individuele situatie of een inactieve VvE voor hen akkoord is.

Vragen?

Heb je vragen over een specifieke situatie of hoe banken omgaan met VvE’s in het algemeen? Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we er een passende aanbieder bij.