Een hogere hypotheek bij Obvion als ouders meetekenen  

Bij een beperkt aantal banken is het mogelijk dat ouders hun kinderen een handje helpen. Want onder bepaalde voorwaarden kunnen starters een hogere lening afsluiten dan mogelijk zou zijn op basis van het eigen financieringslastpercentage. Dat kan door het toepassen van de norm ‘meetekenen ouders’.

Hoe werkt het precies?

De aanvrager heeft een woning op het oog. Jij berekent het gewenste leenbedrag en de daarbij horende annuïtaire maandlast. De aanvrager moet minstens 75% van die maandlast zelf kunnen dragen. Het overige percentage (maximaal 25%) zal bij ouders als ruimte aanwezig moeten zijn binnen hun maximale woonlasten. Verder moet het aannemelijk zijn dat aanvrager binnen 10 jaar zelf de volledige annuïtaire maandlast kan opbrengen.

Goed om te weten?

  • Is de resterende rentevaste periode bij een eventuele hertoetsing korter dan 10 jaar? Dan wordt gerekend met een toetsrente van 5%.
  • Ouders tekenen hoofdelijk mee op de hypotheek, het ontslag van de hypotheek voor ouders kan onderhands worden geregeld.
  • Ouders kunnen zowel een huurwoning als een koopwoning hebben. Het gaat om de woonlasten en de ruimte die ze hebben op inkomen.
  • Meetekenen ouders kan uitsluitend zonder NHG.