Welke aanbieders bieden een werkelijke lasten toets aan?

Steeds meer aanbieders bieden een werkelijke lasten aan, ook voor aanvragen zonder NHG. Het valt op dat de verschillende aanbieders ieder op een eigen manier invulling geven aan deze norm. Om je meer duidelijkheid te geven hoe je de norm in de praktijk toepast, hebben we voor de volgende drie aanbieders een praktijkvoorbeeld uitgewerkt:

  • a.s.r
  • MUNT Hypotheken
  • Obvion

Praktijkvoorbeeld ASR

Met de levensrente hypotheek heeft a.s.r een nieuw product ontwikkeld waarin de werkelijke lasten toets is opgenomen. a.s.r. maakt het mogelijk om ook overwaarde op te nemen. 

 

Praktijkvoorbeeld MUNT Hypotheken

Munt hypotheken biedt de werkelijke lasten toets ook aan voor hypotheken zonder NHG. MUNT is bereid om specifieke casussen op voorlegbasis te beoordelen. In dit voorbeeld laten we een casus zien waarbij MUNT heeft meegedacht om tot een passende oplossing te komen. Dit betreft een doorstromer waarbij de seniorenregeling van NHG als uitgangspunt is genomen, de aanvraag is zonder NHG.   

Praktijkvoorbeeld Obvion

De seniorenpropositie van Obvion is ook zonder NHG mogelijk en met name toepasbaar voor senioren die willen verhuizen. De werkelijke lasten toets is ook toegestaan als de klant zijn bestaande lening wil herstructuren en zuiver oversluit naar een nieuwe lening, bijvoorbeeld om zijn rente aan te passen en de hypotheekvormen te wijzigen. Een verhoging van de hoofdsom is toegestaan voor het meefinancieren van de bijkomende kosten die er zijn voor het afsluiten van de nieuwe of bestaande hypothecaire lening, zoals bijvoorbeeld een vergoeding, taxatie of notaris. In onderstaand rekenvoorbeeld laten we zien hoe de seniorenpropositie van Obvion werkt bij het aankopen van een andere woning.