Werkelijke lasten toets bij Nationale-Nederlanden

Loop je er ook regelmatig tegenaan dat een klant zijn hypotheek wil oversluiten of wil verhuizen maar dat de aanvraag niet past op de reguliere inkomensnormen? Goed nieuws! Nationale Nederlanden heeft in een aantal situaties de mogelijkheid om ruimere normen op inkomen toe te passen. Er wordt in dat geval gebruik gemaakt van een werkelijke lasten toets die uitgaat van de werkelijke rente en werkelijke maandtermijn.

Voorheen werd de maximale financieringslast beperkt tot maximaal zes keer het jaarinkomen. Deze beperking is in een aantal gevallen losgelaten.

Wanneer is de werkelijke lasten toets zonder maximalisering mogelijk?


Om de werkelijke lasten toets verder te verduidelijken, een aantal voorbeelden

Een doorstromer – 55 jaar en ouder

Wanneer een van de twee aanvragers ouder is dan 55 jaar en de nieuwe hypotheeklast lager is dan de oude, kan er op werkelijke last worden beoordeeld. Dit is een stuk ruimer dan de senioren verhuisregeling van NHG. Nationale-Nederlanden beoordeelt niet op de marktwaarde van de woning maar kijkt of de maandlasten van de nieuwe hypotheek lager zijn. Dit is ook een oplossing voor dossiers, waarbij je door de overgang naar pensioen, tijdelijk met een tekort op de annuïteitentoets wordt geconfronteerd.

Zuiver oversluiten – 55 jaar en ouder

Ook voor oversluiten geldt, dat een van de aanvragers ouder moet zijn dan 55 jaar. Zonder maximering. Is de aanvrager < 55 jaar? Dan kan de werkelijke lasten toets worden gebruikt tot maximaal 6 keer het jaarinkomen.

Een rekenvoorbeeld

Het verschil tussen de annuïteiten toets en de werkelijke lasten toets is aanzienlijk. De uitgangspunten in dit voorbeeld:

  • één aanvrager van 58 jaar met een inkomen van € 50.000 euro
  • een volledig aflossingsvrije hypotheek tot 50% MW met een rentevaste periode van 20 jaar