Vista Hypotheken in vogelvlucht

Vista Hypotheken, dochteronderneming van Rabobank, bestaat inmiddels ruim 2,5 jaar. En is sinds vorig jaar april aan te vragen via alle formules van VCN Hypotheekservice. Na 2 keer op rij, een Gouden Lotus voor beste nieuwkomer te hebben gewonnen en ruim 3 miljard aan hypotheken te hebben verstrekt, is Vista Hypotheken klaar voor de toekomst!

USP’s van Vista Hypotheken

 • – Rentekorting energielabel-A woning, ook als dit tijdens de looptijd wordt bereikt.
  Tip – vul altijd het energielabel van de woning in voor een concrete rentevergelijking. Wist je dat vrijwel alle woningen vanaf 2005 minimaal een energielabel A hebben en dus allemaal in aanmerking komen voor rentekorting?
 • – Offertegeldigheid bestaande bouw: 6 maanden (3 + 3 maanden, verlening is kosteloos).
 • – Offertegeldigheid nieuwbouw: 12 maanden (3+9 maanden, verlening is kosteloos).
 • – Passeert de aanvrager binnen 3 maanden? Dan wordt nog een rentecheck op passeerdatum gedaan.
 • – Passeert de aanvrager in de verlengingsfase? Aanvrager krijgt óf de rente uit het renteaanbod óf de rente op verlengingsmoment als deze lager is.
 • – Automatisch meedalen bij reguliere en/of extra aflossing.
 • – 100% vergoedingsvrij aflossen uit eigen middelen.
 • – Focus op lange rentevaste periodes.

USP’s in de acceptatievoorwaarden

 • – Artsen in opleiding, promovendi en wetenschappelijk onderzoekers hebben geen intentieverklaring nodig.
 • – Overbruggen op niet verkochte woning mogelijk.
 • – Spaarwaarde elders kan worden overbrugd (beleggingswaarde voor 70%). Wel dient geldverstrekker te bevestigen dat het wordt gesaldeerd op datum verkoop.
 • – EBB en EBV zowel met als zonder NHG. 
 • – Box 3 mogelijk mits besteed aan eigen woning (bijv. overwaarde bij doorstromers niet inbrengen of financiering boeterente/kosten bij oversluiten).
 • – Meenemen rentecontract bij verhuizing (eerst kopen dan verkopen mogelijk / binnen 6 maanden).

Wat is bij Vista Hypotheken (nog) niet mogelijk?

 • – Consumptieve financiering of herfinancieren consumptieve lening.
 • – Ondernemers waarvoor het inkomen benodigd is. Indien inkomen niet nodig is dient bij Raadhuys een ‘beoordelingsverklaring’ worden gemaakt.
 • – Inkomensbepaling loondienst.
 • – Maatwerk/explain.

Hoe gaat Vista om met klanten tijdens de looptijd?

 • – Toetsing bij hoofdelijk ontslag, conform uitgangspunten ‘beheertoets’ NHG, zowel met als zonder NHG.
 • – Kosten omzetten/verhogen hypotheek € 150,-.
 • – Minimale hoofdsom verhoging/2e hypotheek € 10.000,-.
 • – Declareren van het bouwdepot via online tool (declareren met je smartphone).
 • – Extra aflossen via online tool (iDEAL).

Download hier de beknopte productkaart en de nieuwe hypothekengids 2021