Ontvang een jaar lang gratis vakblad ‘De HypotheekAdviseur’

Voorwaarden

1. De actie is geldig op aanvragen voor een nieuwe hypotheek: eerste hypotheek, tweede hypotheek, onderhandse verhoging of meeneem-/verhuisregeling.

2. De aanvraag is voor het eerst ingediend tussen 1 januari en 31 januari 2021. Waarvan het getekende renteaanbod uiterlijk 15 februari 2021 door ons is ontvangen.

3. Wanneer je al een betaald abonnement hebt lopen via Kluwer op vakblad ‘De HypotheekAdviseur’, ontvangt je een andere uitgave (bijvoorbeeld: Vakblad Financiële Planning).

4. Maximaal 1 abonnement per kantoor.

5. Verzending van het vakblad wordt door Kluwer verzorgd. Je gaat akkoord met het doorgeven van je gegevens aan Kluwer. Eventuele adreswijzigingen geef je zelf door aan Kluwer.

6. De actie kan zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast of beëindigd. Bij twijfel over de uitleg van de actie en voorwaarden beslist directie VCN HypotheekService.